سه شنبه, 17 تیر, 1399
TUESDAY, July 7, 2020
دو شنبه 15 اردیبهشت
دیدار جمعی از ایثارگران وزارت ورزش با مدیر مجموعه ورزشی شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved