چهارشنبه, 02 اسفند, 1396
WEDNESDAY, February 21, 2018
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
سه شنبه 12 دی - بهره برداي از يكباب سالن چندمنظوره و ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي شهيد كشوري-تجديد
تاریخ ثبت: سه شنبه 12 دی 1396
موضوع: بهره برداي از يكباب سالن چندمنظوره و ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي شهيد كشوري-تجديد
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/30
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/10/16 الی 1396/10/19
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 12 دی - بهره برداري از سوناي خشك و بخار جنب سالن چندمنظوره واقع در مجموعه ورزشي شهيد كشوري-تجديد
تاریخ ثبت: سه شنبه 12 دی 1396
موضوع: بهره برداري از سوناي خشك و بخار جنب سالن چندمنظوره واقع در مجموعه ورزشي شهيد كشوري-تجديد
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/30
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/10/16 الی 1396/10/19
اطلاعات بیشتر
شنبه 09 دی - مزايده فروش اقلام ضايعاتي در مجموعه هاي ورزشي آزادي، انقلاب، شهيد كشوري، مجموعه سواركاري نوروزآباد، مجموعه امام رضا(ع) رامسر و مجموعه اسكي شمشك
تاریخ ثبت: شنبه 09 دی 1396
موضوع: مزايده فروش اقلام ضايعاتي در مجموعه هاي ورزشي آزادي، انقلاب، شهيد كشوري، مجموعه سواركاري نوروزآباد، مجموعه امام رضا(ع) رامسر و مجموعه اسكي شمشك
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/26
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/10/11 الی 1396/10/16
اطلاعات بیشتر
تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved