چهارشنبه, 01 شهریور, 1396
WEDNESDAY, August 23, 2017
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
دو شنبه 16 مرداد - بهره برداي از يكباب سالن چندمنظوره و يكباب سوناي خشك و بخار و ساير متعلقات آنها در مجموعه ورزشي شهيد كشوري -تجديد
تاریخ ثبت: دو شنبه 16 مرداد 1396
موضوع: بهره برداي از يكباب سالن چندمنظوره و يكباب سوناي خشك و بخار و ساير متعلقات آنها در مجموعه ورزشي شهيد كشوري -تجديد
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/06/05
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/05/18 الی 1396/05/25
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 15 مرداد - بهره برداري از يكباب زمين تنيس بانوان و متعلقات آن در مجموعه ورزشي شهيد كشوري-تجديد
تاریخ ثبت: یک شنبه 15 مرداد 1396
موضوع: بهره برداري از يكباب زمين تنيس بانوان و متعلقات آن در مجموعه ورزشي شهيد كشوري-تجديد
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/06/05
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/05/18 الی 1396/05/25
اطلاعات بیشتر
تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved