سه شنبه, 21 آذر, 1396
TUESDAY, December 12, 2017
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
سه شنبه 14 آذر - بهره برداي از يكباب سالن چندمنظوره و ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي شهيد كشوري
تاریخ ثبت: سه شنبه 14 آذر 1396
موضوع: بهره برداي از يكباب سالن چندمنظوره و ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي شهيد كشوري
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/05
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/09/18 الی 1396/09/25
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 14 آذر - بهره برداري از سوناي خشك و بخار جنب سالن چندمنظوره واقع در مجموعه ورزشي شهيد كشوري
تاریخ ثبت: سه شنبه 14 آذر 1396
موضوع: بهره برداري از سوناي خشك و بخار جنب سالن چندمنظوره واقع در مجموعه ورزشي شهيد كشوري
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/05
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/09/18 الی 1396/09/25
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 08 آذر - مزايده فروش اقلام ضايعاتي در مجموعه هاي ورزشي آزادي، انقلاب، شهيد كشوري، مجموعه سواركاري نوروزآباد، مجموعه امام رضا(ع) رامسر و مجموعه اسكي شمشك
تاریخ ثبت: چهار شنبه 08 آذر 1396
موضوع: مزايده فروش اقلام ضايعاتي در مجموعه هاي ورزشي آزادي، انقلاب، شهيد كشوري، مجموعه سواركاري نوروزآباد، مجموعه امام رضا(ع) رامسر و مجموعه اسكي شمشك
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/02
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/09/12 الی 1396/09/20
اطلاعات بیشتر
تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved