دوشنبه, 07 مهر, 1399
MONDAY, September 28, 2020
چهار شنبه 04 تیر
سمینار دو روزه آموزش مبارزه با پولشویی


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved