چهارشنبه, 28 آذر, 1397
WEDNESDAY, December 19, 2018
شنبه 19 اسفند
افتتاح استخر آفتاب مجموعه ورزشی انقلاب توسط دکتر سلطانی فر


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved