چهارشنبه, 02 اسفند, 1396
WEDNESDAY, February 21, 2018
سه شنبه 18 مهر
حضور سرکار خانم شیرودی و شهردار منطقه 7 در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved