دوشنبه, 28 خرداد, 1397
MONDAY, June 18, 2018
پنج شنبه 14 اردیبهشت
افتتاح فاز نخست ورزشگاه پنج هزارنفری پاکدشت توسط دکتر سلطانی فر


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved