پنج شنبه, 21 آذر, 1398
THURSDAY, December 12, 2019
سه شنبه 20 فروردین
برگزاری مراسم جشن ولادت امام حسین (ع) در مجموعه شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved