چهارشنبه, 28 آذر, 1397
WEDNESDAY, December 19, 2018
سه شنبه 21 فروردین
دیدار جناب آقای مظلومی ریس فدراسیون نابینایان و کم بینایان با سرکار خانم شیرودی


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved