جمعه, 25 آبان, 1397
FRIDAY, November 16, 2018
شنبه 11 آذر
افتتاح فاز نخست ورزشگاه پنج هزارنفری گرمسار توسط دکتر سلطانی فر


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved