جمعه, 25 آبان, 1397
FRIDAY, November 16, 2018
چهار شنبه 08 آذر
بازدید مهندس مدبر از سالن در حال احداث دوومیدانی اردبیل


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved