چهارشنبه, 02 اسفند, 1396
WEDNESDAY, February 21, 2018
سه شنبه 18 مهر
تقدیر از خانمها دکتر آناهیتا شیرودی ، سمیه حاجوی و خانواده مرحوم حبیب زرین نام


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved