چهارشنبه, 02 اسفند, 1396
WEDNESDAY, February 21, 2018
سه شنبه 19 اردیبهشت
حضور دکتر سلطانی فر در زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved