چهارشنبه, 28 آذر, 1397
WEDNESDAY, December 19, 2018
دو شنبه 08 مرداد
مراسم تقدیر از کارمندان شاخص مجموعه ورزشی شهید کشوری
در این دیدار ضمن تشکر بابت زحمات کلیه پرسنل از "مریم رفیعی" و "محمد شریعت" به عنوان کارمندان شاخص مجموعه تجلیل به عمل آمد.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved