چهارشنبه, 02 اسفند, 1396
WEDNESDAY, February 21, 2018
چهار شنبه 17 آبان
دومین جلسه ماهیانه سرکار خانم شیرودی با مدیران و کارکنان مجموعه


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved