چهارشنبه, 28 آذر, 1397
WEDNESDAY, December 19, 2018
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
جلسه بودجه و اعتبارات پروژه های شرکت در دفتر معاونت فنی و مهندسی با حضور مهندس کریمی
نمایش جزئیات
1397/09/27
مسقف نمودن نیمکت های استراحت مجموعه
نمایش جزئیات
1397/09/26
هرس فصلی درختان و فضای سبز مجموعه
نمایش جزئیات
1397/09/26
نشست کارگروه فرهنگی، ورزشی و امور رفاهی شرکت
نمایش جزئیات
1397/09/26
جلسه برسی نقشه های طرح سر درب وردوی مجموعه
نمایش جزئیات
1397/09/24
برگزاری اولین دوره مسابقات دارت ویژه دانش آموزان پسر در سالن دارت شهید کشوری
نمایش جزئیات
1397/09/22
اولین دوره مسابقات دارت ویژه دانش آموزان دختر در سالن دارت مجموعه شهید کشوری
نمایش جزئیات
1397/09/22
بازدید مهندس کریمی از مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1397/09/21
بازدید مدیرعامل از ساختمان معاونت مشارکت های مردمی و جذب سرمایه
نمایش جزئیات
1397/09/21
بررسی وضعیت برخی پروژه های ورزشی مازندران با حضور مدیرعامل شرکت
نمایش جزئیات
1397/09/21
نشست پیرامون بهره برداران مجموعه ورزشی انقلاب با حضور مهندس کریمی
نمایش جزئیات
1397/09/21
جلسه برسی طرح های سرمایه گذاری مجموعه
نمایش جزئیات
1397/09/20
...
صفحه 1 از 30 صفحه
تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved