پنج شنبه, 30 خرداد, 1398
THURSDAY, June 20, 2019
چهار شنبه 18 مهر
میزبانی مسابقات دارت و دوومیدانی هفته تربیت بدنی در مجموعه شهید کشوری
میزبانی مسابقات دارت و دوومیدانی هفته تربیت بدنی در مجموعه شهید کشوری
به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقات بین کارکنان مجموعه های ورزشی در رشته های دارت و دوومیدانی به میزبانی مجموعه ورزشی شهید کشوری برگزار میگردد.
به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی شهید کشوری در راستای نهمین جلسه کمیته فرهنگی ورزشی و امور رفاهی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مقرر گردید که مسابقات هفته تربیت بدنی در مجموعه های ورزشی تابعه صورت پذیرد و بر همین اساس مسابقات دارت (آقایان -بانوان )و دوومیدانی (آقایان ) در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری انجام شود .
متقاضیان عزیز میتوانند تا تاریخ 1397/7/22 به آقای شهرام قربانی کارشناس ورزشی مجموعه (22908262) مراجعه فرمایند .


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved