دوشنبه, 05 فروردین, 1398
MONDAY, March 25, 2019
دو شنبه 15 مرداد
تعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان با شرکت توسعه درخصوص تکمیل پروژه ها
تعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان با شرکت توسعه درخصوص تکمیل پروژه ها
در دیدار مدیرعامل و رییس هیات مدیره ها صورت گرفت ؛
نشست اعضای سرمایه گذاری ساختمانی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، صبح دوشنبه 15 مرداد ماه "ابطحی" مدیرعامل و "موسوی" رییس هیات مدیره صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور با "مهندس کریمی" در خصوص تعامل هرچه بیشتر و بهتر برگزار گردید.

هدف از این نشست ارتقاء و سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه های عمرانی ورزش کشور جهت بهره برداری سریعتر ورزشکاران کشورمان بود. گفتنی است در این نشست "رحمتی" معاون فنی و مهندسی و "اصل عربی" مدیر فنی منطقه نیز حضور داشتند.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved