سه شنبه, 17 تیر, 1399
TUESDAY, July 7, 2020
سه شنبه 30 اردیبهشت
جلسه کمیته نظارت بر عملکرد بهره برداران شرکت توسعه در دفتر مدیر عامل برگزار شد
جلسه کمیته نظارت بر عملکرد بهره برداران شرکت توسعه در دفتر مدیر عامل برگزار شد

جلسه کمیته نظارت بر عملکرد بهره برداران شرکت توسعه در دفتر مدیر عامل برگزار شد

جلسه کمیته نظارت بر عملکرد بهره برداران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در دفتر مدیر عامل تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ؛ جلسه گزارش و بررسی کمیته نظارت بر عملکرد بهره برداران روز سه شنبه 30 اردیبهشت ماه با حضور مهندس کریمی و اعضای کمیته برگزار شد.
در این جلسه پیشنهاداتی ارایه گردید که مقرر شد در جلسه بعدی مطرح و کمیته نظارت با جدیت بیشتر نسبت به بررسی تخلفات احتمام ورزد.
شایان ذکر است جلسه مذکور با حضور حسینی ،هنرور،جلائیان، نقی پور،همدانی، فتحی و کثیری، بیش از یک ساعت به طول انجامید.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved