شنبه, 31 فروردین, 1398
SATURDAY, April 20, 2019
سه شنبه 21 فروردین
سیاست ما در مجموعه آزادی، توسعه و در مجموعه انقلاب ساماندهی است
سیاست ما در مجموعه آزادی، توسعه و در مجموعه انقلاب ساماندهی است
سیاست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در مجموعه آزادی، توسعه و در مجموعه انقلاب، ساماندهی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، مهندس کریمی ظهر دوشنبه 20 فروردین ماه در دیدار نوروزی با مدیران و بهره برداران مجموعه های ورزشی تحت پوشش، با بیان اینکه بهره برداران بخش خصوصی، کامل کننده اهداف شرکت توسعه هستند اظهار داشت: ما یک خانواده ایم، در حقیقت من شرکت توسعه را بدون سرمایه گذاران، قوی نمی دانم. هریک وظیفه ای داریم و در راستای وظایف خود، عمل می کنیم.

وی با اعلام اینکه بهره برداران باید به مردم خدمات خوبی دهند افزود: مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب زمانی ارزش پیدا کرد که بهره برداران سرمایه گذاری کردند. اگر مردم از بخش های مختلف مجموعه، خوب استقبال کنند به خاطر خدمات خوبی است که ارائه می کنیم.

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه در خصوص ارائه خدمات در مجموعه انقلاب به بهره برداران و مردم ادامه داد: امکاناتی چون فضای سبز، آسفالت، نور و... در این مجموعه مشکل داشته و جا دارد روز به روز بهتر از قبل شود، در نظر داریم امسال سه پارکینگ در سه ورودی غربی، جنوبی و شمالی تعبیه کرده و نسبت به فضاسازی، زیبای سازی محیط و سیستم نور اقدام نماییم.

وی با بیان اینکه مجموعه انقلاب را فقط ورزشی نمی دانم افزود: مجموعه انقلاب یک مجموعه فرهنگی ورزشی است و طبق پیشنهاد به وزیر محترم ورزش و جوانان و طرح در جلسه هیات مدیره شرکت، درصدد هستیم ورزش های حرفه ای در مجموعه آزادی دنبال شود و مجموعه انقلاب باید برای استفاده مردم با امکانات رفاهی ورزشی بیشتر باشد.

وی به برنامه های مجموعه ورزشی آزادی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: طرح جامعی برای این مجموعه در نظر گرفته شده و با اجرای طرح جامع به دنبال آن هستیم تا آن را به مجموعه انقلاب دوم با کلیه امکانات ورزشی تبدیل نماییم. سیاست ما در مجموعه آزادی، توسعه و در مجموعه انقلاب، ساماندهی خواهد بود و بهره برداران می توانند جهت راه اندازی امکانات جدید در مجموعه ورزشی آزادی پیش قدم باشند.

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه در خاتمه گفت: نظارت به انجام کار در مجموعه های ورزشی به عهده مدیران مجموعه است ولی ساخت و احداث با موافقت و هماهنگی شرکت توسعه خواهد بود.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved