یکشنبه, 01 مهر, 1397
SUNDAY, September 23, 2018
سه شنبه 18 مهر
بازدید سرکار خانم شیرودی از اماکن مختلف مجموعه
بازدید سرکار خانم شیرودی از اماکن مختلف مجموعه
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری ، سرکار خانم شیرودی مدیر محترم مجموعه به همراه معاون خود جناب آقای شریفی از اماکن مختلف مجموعه بازدید نمودند ، که طی این بازدید نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود وضعیت موجود ارائه نمودند و موارد ذکر شده در دستور کار قرارگرفت.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved