شنبه, 31 فروردین, 1398
SATURDAY, April 20, 2019
سه شنبه 21 فروردین
جهت بازدید از پروژه های نیم تمام/ مهندس کریمی راهی استان قم می شود
جهت بازدید از پروژه های نیم تمام/ مهندس کریمی راهی استان قم می شود
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به استان قم سفر خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، مهندس کریمی صبح سه شنبه 21 فروردین ماه به منظور بررسی وضعیت برخی پروژه های ورزشی نیمه تمام استان قم، راهی این استان خواهد شد.
در این سفر، مهندس عباسی معاون فنی و مهندسی شرکت و علیپور مدیر فنی منطقه نیز حضور خواهند داشت.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved