دوشنبه, 28 خرداد, 1397
MONDAY, June 18, 2018
یک شنبه 25 تیر
معرفی نژادفلاح بعنوان معاون پشتیبانی شرکت در نشست مدیران در آزادی
معرفی نژادفلاح بعنوان معاون پشتیبانی شرکت در نشست مدیران در آزادی
مراسم تودیع و معارفه معاونین سابق و جدید پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت، با حضور آقایان "مهندس مدبر" مدیرعامل شرکت و "نوجوان" رییس هیات مدیره، صبح امروز یکشنبه 25 تیرماه، مراسم تودیع "محسن مرتضوی" و معارفه "محمدحسین نژادفلاح" معاونین سابق و جدید پشتیبانی شرکت توسعه در مجموعه ورزشی آزادی برگزار گردید.

در این مراسم مهندس مدبر ضمن معرفی نژاد فلاح بعنوان معاون پشتیبانی شرکت، از زحمات آقای مرتضوی طی مدت تصدی این سمت تقدیر و تشکر نمود.

همزمان با این مراسم، نشست شورای مدیران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با موضوع تشریح وضعیت برنامه های این شرکت و مجموعه های ورزشی در سال جدید، با حضور کلیه معاونین و مدیران انجام شد.

گفتني است اين مراسم که از ساعت 8 صبح در محل تشریفات سالن 12 هزارنفری آزادی آغاز شد، به مدت دو ساعت بطول انجامید.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved