دوشنبه, 07 مهر, 1399
MONDAY, September 28, 2020
چهار شنبه 15 مرداد
بازدید معاون پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از مجموعه شهید کشوری
بازدید معاون پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از مجموعه شهید کشوری
صبح امروز 15 مرداد ماه 1399 معاون پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به اتفاق همراهان ،کارشناسان و سرپرست مجموعه از سالن چند منظوره و سایر اماکن مجموعه بازدید نمودند .
به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی شهید کشوری ، با حضور هنرور معاون پشتیبانی ،عبدالی مدیر امور اداری و ترکاشوند مدیر اداره استاندارد شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در دفتر مهدی امینی سرپرست مجموعه ورزشی شهید کشوری جلسه برسی پیشرفت و مسایل سالن چند منظوره برگزار گردید .
در ادامه این جلسه با همراهی بهره برداران و کارشناسان مجموعه از سالن چند منظوره و سایر اماکن در دست بازسازی بازدید نمودند و به برسی پیشرفتهای پروژه و ضایعات کف پوش پیست دوومیدانی سالن پرداختند .


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved